Sign in to follow this  
Followers 0

Болгарское Царство (Българското Царство)


79 posts in this topic

Posted (edited)

Бойният състав на Българската Армия

на 15 (27) през март 1897 г.

 

Българска Царска Гвардия

Лейб-гвардейски на Светия Благоверен князъ Александър Невски полк (1886)

Лейб-гвардейски ескадрон (1878, 1880, 1892)

 

Кавалерийска дивизия (1891)

Командир – генерал-майор князъ Румелийский, Принц Ольденбургский Константин Александрович. Щаб в София

Първа конна бригада – щаб в София

1 Първи конен Негово Величество Цар на България Александър Петрович полк (1883, 1887 Негово Височество Князъ на България Александър Петрович, 1891) – София

2 Втори конен Нейно Величество Царицата на България Емил Максимилиановны полк (1883, 1887 Нейно Височество Княгиня на България Емил Максимилиановны, 1891) – Лом

Втора конна бригада – щаб Ямбол

3 Трети конен Негово Височество Княжечъ на България Петър Александрович полк (1885, 1889) – Пловдив

4 Четвърти конен Негово Височество князъ Константин Петрович Румелийските полк (1889) – Ямбол

Edited by Гвардии-полковник

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited)

Първи армейски корпус (1897)

Командир – генерал-лейтенант Сиверс Михаил Александрович. Щаб в Перник

 

1 Първа пехотна софийска дивизия (1883 Първа пеша бригада, 1891)

Командир – полковник Никола Петров Петров. Щаб в София

Първа бригада – щаб в София

1 Първи пехотен софийски Негово Величество Цар на България Александър Петрович полк (1884, 1887 Негово Височество Князъ на България Александър Петрович, 1891) – София

2 Втори пехотен струмски Негово Височество Княжечъ на България Петър Александрович полк (1884, 1887) – София

Втора бригада – щаб Кюстендил

13 Тринадесети пехотен рилски полк (1886) – Кюстендил

14 Четиринадесети пехотен македонски полк (1889) – Радомир

 

1 Първи артилерийски Негово Величество Цар на България Александър Петрович полк (1880, 1887 Негово Височество Князъ на България Александър Петрович, 1891) – София

1 Първи руснацки конен полк (1888, 1897)

 

2 Втора пехотна видинска дивизия (1883 Втора пеша бригада, 1891)

Командир – полковник Павел Петров Христов. Щаб в Видин

Първа бригада – щаб в Видин

3 Трети пехотен бдински полк (1885) – Видин

4 Четвърти пехотен плевенски полк (1884) – Плевен

Втора бригада – щаб Видин

15 Петнадесети пехотен ломски полк (1889) – Видин

16 Шестнадесети пехотен ловчански полк (1889) – Орхание

 

2 Втори артилерийски полк (1880) – Видин

2 Втори руснацки конен полк (1888, 1897)

 

3 Трета пехотна дунавска дивизия (1883 Трета пеша бригада, 1891)

Командир – полковник Атанас Маринов Узунов. Щаб в Търново

Първа бригада – щаб в Русе

5 Пети пехотен дунавски полк (1884) – Русе

6 Шести пехотен търновски полк (1884) – Търново

Втора бригада – щаб Търново

17 Седемнадесети пехотен доростолски полк (1889) – Русе

18 Осемнадесети пехотен етърски полк (1889) – Търново

 

3 Трети артилерийски полк (1886) – Плевен

3 Трети руснацки конен полк (1888, 1897) 

Edited by Гвардии-полковник

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited)

Втори армейски корпус (1897)

Командир – генерал-лейтенант Шмит Александр Оттович. Щаб в Ямбол

 

4 Четвърта пехотна преславска дивизия (1883 Четвърта пеша бригада, 1891)

Командир – полковник Върбан Николов Винаров. Щаб в Варна

Първа бригада – щаб в Варна

7 Седми пехотен преславски полк (1884) – Шумен

8 Осми пехотен приморски полк (1884) – Варна

Втора бригада – щаб Разград

19 Деветнадесети пехотен шуменски полк (1889) – Шумен

20 Двадесети пехотен добруджански полк (1889) – Разград

 

4 Четвърти артилерийски полк (1886) – Шумен

4 Четвърти руснацки конен полк (1888, 1897)

 

5 Пета пехотна тракийска дивизия (1883 Пета пеша бригада, 1891)

Командир – полковник Данаил Цонев Николаев. Щаб в Пловдив

Първа бригада – щаб в Пловдив

9 Девети пехотен пловдивски полк (1885) – Пловдив

10 Десети пехотен родопски полк (1885) – Хасково

Втора бригада – щаб Пазарджик

21 Двадесет и първи пехотен средногорски полк (1889) – Станимака

22 Двадесет и втори пехотен тракийски полк (1889) – Татар Пазарджик

 

5 Пети артилерийски полк (1889) – Пловдив

5 Пети руснацки конен полк (1888, 1897)

 

6 Шеста пехотна балканска дивизия (1883 Шеста пеша бригада, 1891)

Командир – полковник Кирил Ботьов Петков. Щаб в Сливен

Първа бригада – щаб в Сливен

11 Единадесети пехотен сливенски полк (1885) – Сливен

12 Дванадесети пехотен балкански полк (1885) – Стара Загора

Втора бригада – щаб Ямбол

23 Двадесет и трети пехотен шипченски полк (1889) – Казанлък

24 Двадесет и четвърти пехотен черноморски полк (1889) – Бургас

 

6 Шести артилерийски полк (1889) – Сливен

6 Шести руснацки конен полк (1888, 1897)

Edited by Гвардии-полковник

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited)

Трети армейски корпус (1897)

Командир – генерал-лейтенант Барон фон Таубе Фердинанд Фердинандович. Щаб в Пловдив

 

7 седма пехотна дивизия (1897 Първа резервна пехотна бригада)

Командир – полковник Стефан Тошев. Щаб в София

Първа бригада – щаб в София

25 Двадесет и пети пехотен драгомански полк (1897) – София

26 Двадесет и шести пехотен пернишки полк (1897) – Радомир

Втора бригада – щаб Пловдив

27 Двадесет и седми пехотен чепински полк (1897) – Пещера

28 Двадесет и осми пехотен стремски полк (1897) – Хасково

 

7 Седми артилерийски полк (1897) – Самоков

 

8 осми пехотна дивизия (1897 Втора резервна пехотна бригада)

Командир – полковник Тодор Зафиров Митов. Щаб в Ямбол

Първа бригада – щаб в Ямбол

29 Двадесет и девети пехотен ямболски полк (1897) – Ямбол

30 Тридесети пехотен шейновски полк (1897) – Стара Загора

Втора бригада – щаб Варна

31 Тридесет и първи пехотен варненски полк (1897) – Варна

32 Тридесет и втори пехотен загорски полк (1897) – Елена

 

8 Осми артилерийски полк (1897) – Ямбол

 

9 девета пехотна дивизия (1897 Трета резервна пехотна бригада)

Командир – полковник Павел Христов. Щаб в Плевен

Първа бригада – щаб в Русе

33 Тридесет и трети пехотен свищовски полк (1897) – Русе

34 Тридесет и четвърти пехотен троянски полк (1897) – Ловеч

Втора бригада – щаб Плевен

35 Тридесет и пети пехотен врачански полк (1897) – Плевен

36 Тридесет и шести пехотен козлодуйски полк (1897) – Лом

 

9 Девети артилерийски полк (1897) – Плевен

 

Първа руснацка пеша бригада (1897) – Ясеновград

Втора руснацка пеша бригада (1897) – Хасково

Edited by Гвардии-полковник

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0